TESLİMAT, İADE VE İPTAL KOŞULLARI

TUSTIME YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ’nden (“TUSTIME”), ürün/hizmet satın alan ALICI’lara daha iyi hizmet sunabilmek için, ürün/hizmetlerin, teslimat iade ve iptallerine ilişkin koşulları aşağıda açıklanmıştır:

A. TESLİMAT

(1) Online Eğitim hizmeti alımında fiziki herhangi bir teslimat yapılmayacaktır.

(2) Mal (kitap) alımlarında, kargo ücreti ALICI tarafından ödenecek olup kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. ŞİRKET söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

(3) Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın belirttiği adresinde teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi ŞİRKET edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden ŞİRKET sorumlu değildir. ŞİRKET, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

(4) ALICI, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması çalışanına tutanak tutturmakla sorumludur.

(5) Ortalama teslim süreleri, özel kargo şirketiyle tahmini 3-7 gün ve her halükârda 30 günlük yasal süre içerisinde teslimat yapılmaktadır.

(6) Sözleşmeye konu ürün(ler), ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

(7) Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI’nın talebi doğrultusunda, kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde ŞİRKET’ten hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

(8) ŞİRKET mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenlerle Sözleşmeye konu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya 5 (beş) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşmeye konu ürünün(lerin) varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar en geç 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

(9) ALICI talep ve şikâyetlerini ŞİRKET’in adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir ve ayıplı ürünlerin değiştirilmesi için de ŞİRKET’e ait adrese kargo bedeli ödemeksizin gönderimde bulunabilir.

(10) ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

(11) ALICI’nın adresi ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu kargo firmasının en yakın şubesinden satışa konu olan ürünü bizzat teslim alacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ALICI, ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

(12) Özel kargo firması ile yapılan gönderilerde, taşıma sırasında paketin zarar görmesi durumunda zarar ŞİRKET tarafından telafi edilir. Zarar görmüş paket durumunda;
a) Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak teslimatçı firmaya tutanak tutturulmalıdır.
b) Eğer teslimatçı firma yetkilisi paketin hasarlı olmadığını düşünüyorsa, orada paketin açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkınız vardır.
c) Paket tarafınızdan teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.
d) Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın sizde kalan kopyasıyla birlikte en geç 3 (üç) gün içinde ŞİRKET’e bildirilmelidir. ŞİRKET en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Madde II. CAYMA HAKKINA İLİŞKİN HUSUSLAR

1. ÜYE (Alıcı/Tüketici) genel kural olarak, on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin (online eğitim) sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal (kitap) teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
(a) Tek tip sipariş konusu olup (örneğin sadece kitap alımı) ayrı zamanlarda teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
(b) İki farklı tür (hem online eğitim hem de kitap alımının aynı siparişte) olması halinde, ürün ve hizmete göre genel hükümler ayrı ayrı
esas alınır.

3. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ŞİRKET’e yöneltilmesi yeterlidir. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri Sözleşmenin birinci maddesinde yazılıdır.

4. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ÜYE’ye aittir.

5. İade edilecek ürünün mutlaka ürün faturasının orijinali ile birlikte ŞİRKET’e teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde, fatura aslının iadesi zorunludur. Ancak, fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler iade edilemeyecektir.

6. İadesi yapılacak ürün/ürünler, ŞİRKET’in çalıştığı kargo firmaları aracılığı ile ŞİRKET’e gönderilmesi halinde kargo bedeli ŞİRKET’e aittir.

7. Ürün, paket koruyucu bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo firmasının etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır. Ürünün ambalajında meydana gelecek olan deformasyon, ürünün tekrar satılmasını engelleyen durumlar arasında yer almaktadır.

8. ŞİRKET, ÜYE’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört (14) gün içinde, tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

9. ŞİRKET, cayma hakkının kullanımı halinde yapacağı geri ödemeleri, ÜYE’nin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ÜYE’ye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ilgili banka ya da ödeme kuruluşunun hükümleri saklıdır.

10. ÜYE; Sözleşme imzalanmasını müteakip, sözleşme konusu hizmetin ifasına başlanması halinde, ondört (14) günlük cayma hakkı süresi sona ermese dahi CAYMA HAKKINI KULLANAMAZ.

Madde III. SÖZLEŞMEDEN DÖNME, DEVİR, BEDEL İADESİ

(1) ŞİRKET’in kapanması, resmi mercilerce veya yasal mevzuat gereği hizmetin durdurulması hallerinde, ÜYE’nin almış olduğu hizmetler, güncel fiyatlardan hesaplanır. Hesaplanan hizmet bedelleri, ÜYE’nin satın aldığı ürünün toplam bedelinden çıkarılır. Varsa kalan bedel herhangi bir kesinti yapılmadan iade edilir ya da ÜYE’nin borcundan mahsup edilir.

(2) Cayma hakkı süresi geçse de satın alınan eğitim paketi içeriğinin başlamamış olması kaydıyla;
a. ÜYE’nin, eğitim paketi içeriğinin başlamasından 5 (beş) işgünü öncesinden, yazılı olarak ŞİRKET’e müracaat etmesi,
b. ÜYE’nin eğitim paketi içeriğini kullanmasını engelleyecek düzeyde beklenmeyen bir halin varlığına dayalı mazeretinin bulunması,
c. Mazeretini belgelendirmesi,
d. ŞİRKET’in, ÜYE’nin söz konusu mazeretini kabul etmesi,
koşullarının tümünün gerçekleşmesi halinde ÜYE, sözleşmeden dönebilir. Bu durumda;

(3) ÜYE’nin almış olduğu hizmetler, güncel fiyatlardan hesaplanır. Hesaplanan hizmet bedelleri, ÜYE’nin satın aldığı ürünün toplam bedelinden çıkarılır. Kalan bedelinin % 10’u ve varsa ŞİRKET’in Sözleşme gereği ödemek zorunda kaldığı vergi, harç vb. yasal giderler düşüldükten sonra ÜYE’ye iade edilmesi gereken tutar ve/ya ÜYE’yi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin ŞİRKET’e ulaştığı tarihten itibaren, en geç doksan (90) gün içinde ÜYE’ye geri verilir ya da ÜYE’nin kalan borcundan mahsup edilir. Kredi kartıyla yapılan ödemelerdeki iadelere ilişkin ilgili bankaların iade koşulları saklıdır.

(4) ÜYE, Sözleşme konusu eğitim paketi içeriğinin tamamını bir bütün olarak veya paket içeriğinde bulunan, tek ders, DUS Kampı vb. herhangi bir bölümünü hiçbir gerekçe ile DEVREDEMEZ. Şartları sağlaması halinde sözleşmeden dönme hakkı saklıdır.

(5) “Öğrenci Paketlerin”de eğitim ücreti, 4. Sınıf için geçerli olup 5. Sınıf promosyon olarak sunulmaktadır. Bu nedenle 4. Sınıf sonunda kayıt iptali halinde herhangi bir BEDEL İADESİ YAPILMAZ.

(6) CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ VE İADEYE İLİŞKİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

TUSTIME YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Aksaray Mh. Cerrahpaşa Cd. No:57/6 Fatih/İSTANBUL
Tel: 0850 840 7834 Faks: 0212 521 77 65 E-posta: [email protected]