Blog geri dön

2020 DUS DEĞERLENDİRMELERİ

Değerli Arkadaşlar,

Öncelikle diğer sınavlarda görülmemiş, ilginç ve bir o kadar zorlayıcı bu DUS dönemini geride bıraktığınız için sizleri tebrik ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur.

Sizlere “İnfodus Protetik Diş Tedavisi” kitabının ve kaynak ile beraber canlı ders sırasında belirttiğimiz hatırlatmaların DUS için yeterli olacağını bildirmiştik. Girdiğiniz sınavın da bunu teyit etmesi bizi memnun etmiştir. Ayrıca DUS KAMPI ve özellikle DUS SORU KAMPI’ nı incelediğimiz zaman Protetik Diş Tedavisi dersinde sorulan neredeyse bütün soruların kamp sırasında “Nereden Soru Gelir?” başlığı altında belirtilmesi, 1 sorunun DUSTIME 1.deneme sınavında sorduğumuz soru ile neredeyse birebir aynı olması, diğer soruların da benzer formlarının denemelerimizde sorulmuş olması kursiyerlerimiz adına beni ve DUSTİME ailesini oldukça mutlu etmiştir. Sizden gelecek güzel haberlerle birlikte daha çok motive olarak bu başarımızı devam ettireceğimize inancım sonsuzdur.

Sorulara genel olarak göz atacak olursak Protetik Diş Tedavisi dersi kolay-orta seviyede diyebiliriz. Diğer klinik branşlara göre biraz daha temel düzeyde sorular vardı. 10 sorunun 1 tanesi zor, 4 tanesi kolay ve 5 tanesi orta düzeyde sorular olarak gruplanabilir. 1 adet zor soru diş hekimliği eğitiminde 1.sınıfta anlatılan diş anatomisi ve fizyolojisi dersinden gelmiştir. Rutin diş hekimliği kliniğinde kullanılmayan bir bilgi olması ve sadece 1.sınıfta anlatıldığı için unutulması kolay bir konudur. Bu sebeple zor olarak adlandırılabilir.

Hatalı ve tartışmalı soru bulunmamaktadır.

Sağlıklı ve mutlu günler dilerim…

 

DUSTIME Protetik Diş Tedavisi Editörü

 

REFERANSLAR


Sevgili arkadaşlarım, meslektaşlarım;

Uzun zamandır türlü çaba ve zorluklardan geçtiğiniz bu sınav süreci sona erdi. Umarım herkes için iyi yüz güldürücü sonuçlar da yakın zamanda gelecektir.

Sınavı değerlendirmek gerekirse aslında ÖSYM’nin bazı branşlar hariç şaşırtmadığı bir sınav olmuştur. Sorular açık ve net olsa da bazı sorular ölçücülük açısından düşük kalmıştır. Genel olarak kolay ve orta zorlukta bilinmesi gereken temel bilgiler kurgulanmış ve çok fazla detaya girilmeden yüzeyel bilgiler irdelenmiştir. Çeldiricileri yüksek olan bazı sorular ise hata yapma açısından mayın tarlası görevi görmüştür.

Ortodonti açısından 10 sorunun 9’u güzel ve temiz sorulardan oluşmaktadır. Sadece 1 soru biraz gereksiz detay bilgiyi sorgulayan lisans seviyesinde olmayan bir sorudur.

Kaynaklarımız ise sınav açısından 10 sorunun 10’u için açık bir refarans oluşturması faydalı olma ilkemiz açısından bizi çok mutlu etmiştir.

Geçmiş yılların sınav sorularına kıyasla soru dağılımı homojen ve beklenen şekilde gelmiştir bu bakımdan istikrarı da takdir etmek lazım, itiraza mahal vermeyecek şekilde sorular hazırlanmıştır. Son sınavlarda sorulan soruları alt alta topladığımızda ortodonti açısından DUS’ta artık netleşen bir çizgi olduğunu söyleyebilirim. Gönül isterdi ki vaka soruları ya da sentez sorularına az da olsa yer verilsin ama herhalde onlara da sıra tekrar gelecektir. Özellikle klinik branşlarda pratik ağırlıklı eğitim gören diş hekimlerine yapılan bir sınavda ölçücülüğü ve seçiciliği bu şekilde daha iyi yerine getirebilir.

Bundan sonraki dönemlerde sınava girecek adaylara da bu sınav sorularının pekiştirme açısından yol göstereceğine inanıyorum.

Uzm. Dt. Çağrı Şibal

 

REFERANSLAR


Kıymetli Diş Hekimi arkadaşlarımız,

Pandemi döneminden dolayı çalışma süresinin artışı nedeni ile fırsat, belirsizlik nedeni ile bir nevi kriz olan zorlu DUS dönemini geride bıraktık. DUSTİME Farmakoloji eğitmenleri olarak sizlere kısa bir bilgilendirme ve referans çalışması yapmak istedik;

DUSTİME olarak, primer odak noktamızın öğrenci olduğunu soru kampları ile perçinledik. Gerek derslerde gerek DUS kampında gerekse soru kampında Farmakolojideki 4 sorudan 4 ünü bire bir yakaladığımızı; soru sayısı arttıkça soru yakalamanın daha kolay, soru sayısı azaldıkça ise tahminlerin daha da zorlaştığını bildiğimizden dolayı referanslarımızı gururla belirtmek isteriz.

Gelen sorulardan birisi, genel farmakolojide sıklıkla değindiğimiz “sanal dağılım hacmi” konusu idi. Zaten sanal dağılım hacmi ile ilgili gelecek tüm sorulara beraberce hazırlıklı idik. Soru kampında bire bir yakalamış olduğumuz diğer sorulardan sadece bir tanesi bu idi. Aynı zamanda soru orta zorluktadır.

Bir diğer soru, toksikoloji ile ilgili bir soru idi. Net olarak belirtmek isteriz ki “zor” olan bu soru, DUSTİME kursiyerleri için “hayli kolay” idi. Çünkü hem derste hem kampta hem de soru kampında bupivakain ile ilgili bu sorunun çıkacağını defalarca tekrarlamış idik.

Antibiyotik sorusu da seçici ve zor olarak nitelendirilebilecek bir soru idi. Ancak diğer sorularda olduğu gibi hem derste hem kampta hem de soru kampında “3 gün kullanılan antibiyotik” diye üzerinde durduğumuz bu soruyu da net yakalamış olduk.

Son olarak hem genel farmakolojide potansiyalizasyon alt başlığında hem otonom sinir sistemi farmakolojisinde hem de trisiklik antidepresan ilaçlar başlığında çok kez üzerinde durduğumuz kokain sorusunu da hem derste hem kampta hem de soru kampında on ikiden vurduk. Bahsi geçen soru da “kolay” zorluktadır.

Bunlarla da kalmayıp; Temel bilimlerden iki soruya derslerde ve İNFODUS Farmakoloji kitabımızda net referans sunduk. Farmakolojiden 4 sorunun tamamı, net ve açık olarak defalarca kez refere edilmektedir. Farmakolojiden, hatalı ve tartışmalı olabilecek nitelikte soru yoktur.

Çıkmış olduğunuz zorlu yolun sonunda, hepinizin gönlünüzce hedeflere varmanızı dileriz.

DUSTİME Farmakoloji Eğitmenleri

Dr. Öğr. Üyesi Burak Önal

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Can Türk

 

 

Soru No Konu Soru Kolaylık / Zorluk Referans
33 Genel Farmakoloji Sanal dağılım hacmi Orta INFODUS FARMAKOLOJİ | Sayfa: 15
34 Toksikoloji Bupivakain intoksikasyonu Zor INFODUS FARMAKOLOJİ | Sayfa: 286
35 Kemoterapotikler Uzun etkili antibiyotik Zor INFODUS FARMAKOLOJİ | Sayfa: 247
36 Otonom SS, Genel Farmakoloji, SSS Farmakolojisi Uptake-1 inhibitörü Kolay INFODUS FARMAKOLOJİ | Sayfa: 37, 56, 185
Diğer Branşlar
10 Fizyoloji Klor kanalı ile etki eden reseptör Zor INFODUS FARMAKOLOJİ | Sayfa: 148
18 Biyokimya Hageman faktör Zor INFODUS FARMAKOLOJİ | Sayfa: 210

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI


Değerli arkadaşlar,

Bu zorlu sınav sürecinin en güzel şekilde sonlanması dileğiyle restoratif diş tedavisi sorularının değerlendirmesine başlayalım. Umuyorum her şey gönlünüzce olur.

Sınavda özellikle klinikle ilgili kısımların yakalanmaya çalışıldığı sorular dikkat çekiyor. Bundan sonra da bu tarz sorular artarak devam edecektir. Ana başlıklar altında değerlendirildiğinde soruların konu dağılımı dengelidir.

Restoratif diş tedavisi soruları geçmiş yıllara kıyas ile zorluk ve ölçücülük derecesi daha düşük olarak karşımıza çıkmaktadır. 10 sorunun 4 tanesi kolay, 6 tanesi ise orta derecede zorlukta olarak sınıflandırılabilir. Restoratif Diş Tedavisinin 10 sorusunda da tartışma veya hata yoktur.

Restoratif Diş Tedavisinden, 10 sorunun tamamına DUSTİME İNFODUS RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ referans olmuştur. Ayrıca tüm sorular canlı derslerde özellikle vurgulanan ya da genişletilerek “sınavda çıkabilir” başlığı altında anlatılan kısımlardan gelmiştir.

Deneme sınavlarında da aynı konu başlıklarından benzer soruların olması: 2 adet sorunun DUSTIME deneme sınavında neredeyse birebir şekilde, 2 adet sorunun ise benzer şekilde sorulmuş olması mutluluk vericidir. Ayrıca net bir şekilde görülmektedir ki DUSTIME deneme sınavları DUS sınavı ile benzer şekilde hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır.

İnfodus serisinde ve deneme sınavlarında özellikle vurguladığımız yerlerden soruların gelmesi kursiyer meslektaşlarımız adına oldukça sevindiricidir. Bundan dolayı, DUSTİME kaynakları ile hazırlanan meslektaşlarımız bu soruları rahatlıkla cevaplamışlardır.

Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

DUSTİME RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR


Değerli Arkadaşlar,

Zorluklarla dolu bir sürecin sonunda girmiş olduğunuz sınavın en güzel şekilde sonlanması dileğiyle fizyoloji sorularının değerlendirmesine başlayalım;

DUSTİME fizyoloji eğitimlerinde hep söylediğimiz bir şey vardı; “arkadaşlar en temel bilgileri doğru öğrenin, çünkü şu andaki DUS sınavları henüz aşırı detay bilgi gerektirmiyor” diyorduk. Deneme sınavlarımızda da bu durumu esas tuttuk. Hatta son destek SORU KAMPI’nda sınavdaki 6 sorunun 4 tanesini direkt çözmüşüz. Bu açıdan kursiyerlerimiz adına çok mutlu oldum.

Kursiyerlerimize özellikle dikkat etmelerini istediğimiz yerlerden soruların gelmesi kurumsal başarımızın en güzel göstergesidir. 6 soruda DUS için 1 soru çok çok zor diğerleri orta zorlukta bir sorulardır.

Hatalı ve tartışmalı soru yoktur.

Fizyolojiden, 6 sorunun tamamına ders notlarımızda net referans bulunmaktadır.

Temel bilimlerdeki diğer branşlardan da 2 soruya İNFOTUS FİZYOLOJİ kitabımız net referans olmaktadır.

Hepinize sağlık ve esenlik dilerim…

TUSTİME FİZYOLOJİ EDİTÖRÜ

 

REFERANSLARDİĞER BRANŞ REFERANSLARI


Sevgili Arkadaşlar,

Yoğun emekle geçen yorucu bir sürecin sonunda girmiş olduğunuz sınavın dilediğiniz şekilde sonlanması diliyorum.

Bu sınavda da beklediğimiz konulardan beklediğimiz tarzda soruların sorulduğunu görüyoruz. Sorulan, 4 sorunun tamamının da gerek derslerimizde gerekse İNFODUS HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ kitabında bulunan bilgileri arar şeklinde olduğunu söylemenin mutluluğunu sizlerle paylaşmak isterim. Yine aynı kitap diğer branşlardan da 5 soruyu yanıtlamak için, toplamda 9 soruya doğrudan, kaynak olabilmiştir. Dilerim sizler de bu soruların tamamına doğru yanıt vermişsinizdir.

Hepinize sağlıkla dolu başarılı bir hayat dilerim…

DUSTİME HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ EDİTÖRÜ

 

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

Uzun bir aradan sonra yapılan bu sınav, bir önceki ile soru dağılımı açısından biraz farklılık gösterse de ana hatlarıyla önceki sınavlara benzerlik göstermektedir.

Anatomi soruları içinde hatalı veya tartışmalı olarak değerlendirilebilecek bir soru yoktur.

Beklediğimiz gibi bu sınavda da sinir sistemi, soruların ağırlıklı olarak geldiği konu olmuştur. Toplam 6 Anatomi sorusu içinde neredeyse hemen her sınav çıkan ve çok zor olarak değerlendirebileceğimiz bir soru bulunmaktadır. Bu soru son sınavda sinir sistemi yerine kas konusundan gelmiştir. Sınava hazırlanan bir adayın belki de en son çalışması gereken ve son derece detaylı bir konuda (üst ekstemite kasları) topografik anatomi bilgisi sorulmuştur. Sınavın diğer kas sorusu ise kolay olarak nitelendirilebilir. Diğer ana konu başlığı olan sindirim sisteminden de bir tane orta zorlukta soru bulunmaktadır.

Soru dağılımları açısından değerlendirdiğimizde önümüzdeki sınavda da sinir sistemi ağırlıklı bir çalışma yapmak gerektiğini söyleyebiliriz. Aslında sinir sistemi başlığında değerlendirdiğimiz farinks kasları sorusunu da bu gruba dahil edecek olursak her sınav en az 4 soru ilgili bölümden gelmektedir.

İnfodus Anatomi kitabının net olarak cevapladığı 5 anatomi bir de klinik olmak üzere toplam 6 soru bulunmaktadır. Ayrıca 2 sorunun (farinks kaslarının uyarımı ve gl. parotidea’nın parasempatikleri) benzerleri 2. deneme sınavımızda sorulmuştur. DUSTİME kaynakları ile sınava hazırlanan adayların bu soruları rahatlıkla cevapladıklarını düşünüyoruz.

DUSTİME ANATOMİ EDİTÖRÜ

 

REFERANSLAR


DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

Kıymetli meslektaşlarım,

Herkes için belirsizlik ve zorluklarla dolu yorucu, tahminlerden daha uzun süren bir sınav maratonunu geride bıraktık. Bu olağandışı zamanda gerçekleşen sınav için emek vermiş her meslektaşım çalışmalarının karşılığını umarım layıkıyla alır ve herkesin gönlünce olur.

Ağız, diş ve çene radyolojisi dalına ait sorular dağılım açısından dengeli olup genel olarak orta zorlukta olarak değerlendirilebilir. Soruların çoğunluğu temel ağız, diş ve çene radyolojisi bilgilerine dayalı olarak kurgulanmış, birkaç soruda detaya inilerek seçicilik sağlanmaya çalışılmıştır. Geçen yıllarda sayısı artan, seçiciliğin daha kolay sağlanabileceği vaka soruları ne yazık ki bu sene azalmıştır. Bu açıdan vaka yorumlamadan çok temel bilgilere yönelik hazırlanmış bir sınav demek mümkündür. Ağız, diş ve çene radyolojisi dalına ait sorularda hatalı veya tartışmalı bir soru bulunmamaktadır.

INFODUS Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi konu kitabının, 10 sorunun da cevabını barındıran bir kaynak olması ve meslektaşlarıma fayda sağladığını bilmek yüz güldürücüdür.

Bundan sonraki süreç için herkese sağlıklı, başarılı ve aydınlık günler dilerim.

Uzm. Dt. Özge DÖNMEZ TARAKÇI

 

REFERANSLARDİĞER BRANŞ REFERANSLARI


Değerli arkadaşlar,
Oldukça zor bir sınav ve pandemi sürecin üstesinden geldiniz, öncelikle sınava katılan tüm diş hekimlerimizi tebrik ederim, sınavın sonucu nasıl olursa olsun sonuna kadar gösterdiğiniz gayret ve çabanız için takdir ve teşekkürlerimi sunarım.

Derslerimizde vurguda bulunduğumuz bölümden gelen mikolojide detay bilgi içeren bir soru (Aspergillus terreus sorusu) ve üç tane de kamp, soru kampı ve teorik derslerimizde vurguda bulunduğumuz bölümlerden gelen sorular sorulmuştur. Dolaylı olarak referans verdiğimiz bir soruda bir adet nadir görülen bir etken sorusu sorulmuşken, tek soruda çok detay bir mekanizma sorgulanmıştır (Streptococcus pneumoniae enzimi sorusu) ve bu soruda üzülerek referans olamadık.

Dolaylı referans verdiğimiz; Tanerella forsytus sorusunda; İnfodus kaynak kitabımızda bulunan etken bakterinin diğer ismi olan Bacterioides forsytus isimlendirmesini OSYM’nin önceki sınavlarda yaptığı gibi parantez içinde kullanılmaması şaşırtıcıdır. Ayrıca referans vermediğimiz soru özelinde; textbooklardaki bilgiler incelendiğinde pnömokokların mukosiliyer aktivitesi bozan soruda kompleks bir patogenezin bulunduğu bir durumun bakterinin sadece tek bir enziminin en olasıdır şeklinde sorulması yandal sınavları seviyesi için bile zor olan ve DUS sınavı için oldukça detay bir soruydu. Mikrobiyolojide haricinde de diğer branşlardan gelen dört soruya kaynaklarımızla açık referanslar vererek kursiyerlerimize yardımcı olmaya gayret ettik. Mikrobiyolojideki soruların tartışmaya açık olduğunu düşünmüyoruz fakat pnömokok enzimi sorusunun DUS özelinde daha özenli sorulmasını dilerdik.

Geçtiğimiz yıllara nazaran mikrobiyolojide zor soruların daha fazla olduğu bir sınav dönemi yaşasak da DUSTIME Mikrobiyoloji olarak başarılı bir sınav süreci yürüttüğümüzü kanısındayız.
DUSTIME ailesinin birer fertleri olarak gördüğümüz tüm kursiyerlerimizin çabalarının karşılığını bulduğu, başarılı ve mutlu sonuçlarla sonuçlanan bir sınav dönemi olması dileğiyle..

 

DUSTİME MİKROBİYOLOJİ EDİTÖRLERİ

 

REFERANSLAR


DİĞER BRANŞ REFERANSLARI
Sevgili meslektaşlarım;

Pandemi şartlarına bağlı olarak bilinmezliklerinde içinde olduğu, zorluklarla dolu bir sürecin sonunda girmiş olduğunuz 2020 DUS’un en güzel şekilde sonlandığı, umarım herkesin emeğinin karşılığını aldığı, yüz güldürücü sonuçların da yakın zamanda geleceği bir sınav olmuştur.

DUSTİME Periodontoloji eğitimlerinde her zaman söylediğimiz gibi; “Son dönem sınavlarda temel bilgileri vakalaştırıp, zorlaştırarak önümüze getiriyorlar. Bundan dolayı uzun sorulardan çekinmeyip temel ifadeleri seçeneklerin içerisinde arayalım” diyorduk. Deneme sınavlarımızda da bu durumu esas tutarak, vaka sorularına ve çıktığı taktirde zorlayıcı olacak olan sorulara çokça yer verdik. Gerek deneme sınavlarımızda gerek son destek SORU KAMPI’nda, sınavdaki zor soruların benzerlerini direkt çözmüşüz. Bu açıdan kursiyerlerimiz ve ücretsiz soru kampımıza katılan tüm öğrencilerimiz adına çok mutlu oldum.

Soruları değerlendirecek olursak 3 soruyu kolay – orta olarak değerlendirebiliriz. 7 soru ise zor soru grubuna rahatlıkla girmektedir. Bu açıdan periodontoloji soruları sınavda eleyici olacaktır. Tartışmalı ve hatalı soru yoktur.

Periodontolojiden, 10 sorunun tamamına İNFODUS PERİODONTOLOJİ kitabımız ve deneme sınavlarımız net bir şekilde referans olmuştur. Ayrıca 1 Mikrobiyoloji, 1 Farmakoloji ve 1 Endodonti sorusuna da net bir şekilde referans vermişiz.

Hepinize sağlık ve mutluluk dilerim…

Uzm. Dr. İnan KÜREM

DUSTİME Periodontoloji Editörü

 

REFERANSLARDİĞER BRANŞ REFERANSLARIDeğerli arkadaşlar, iyi bir sınav geçirmiş olduğunuzu umarak, hepinize geçmiş olsun diyorum.

TUSTİME İNFODUS PATOLOJİ kitabı ile bu sınavda 4 sorunun tamamına referans olmuştur.

Soruların dağılımını ve zorluk derecelerini değerlendirdiğimizde;

ORAL PATOLOJİ: 2 soru, orta zorlukta

AKUT VE KRONİK İNFLAMASYON: 1 soru, kolay

HEMODİNAMİK HASTALIKLAR VE ŞOK: 1 soru, orta zorlukta

Hatalı ve tartışmalı soru yoktur.

Sağlık ve başarı dileklerimle……

DUSTİME PATOLOJİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR
Sevgili arkadaşlarım, meslektaşlarım;

Uzun zamandır türlü çaba ve zorluklardan geçtiğiniz bu sınav süreci sona erdi. Umarım herkes için iyi yüz güldürücü sonuçlar da yakın zamanda gelecektir.

Sınavı değerlendirmek gerekirse aslında ÖSYM’nin bazı branşlar hariç şaşırtmadığı bir sınav olmuştur. Sorular açık ve net olsa da bazı sorular ölçücülük açısından düşük kalmıştır. Genel olarak kolay ve orta zorlukta bilinmesi gereken temel bilgiler kurgulanmış ve çok fazla detaya girilmeden yüzeysel bilgiler irdelenmiştir. Çeldiricileri yüksek olan bazı sorular ise hata yapma açısından mayın tarlası görevi görmüştür.

Pedodonti açısından 10 sorunun 10’u güzel ve temiz sorulardan oluşmaktadır.

Kaynaklarımız ise sınav açısından 10 sorunun 10’u için açık bir refarans oluşturması faydalı olma ilkemiz açısından bizi çok mutlu etmiştir.

Geçmiş yılların sınav sorularına kıyasla soru dağılımı homojen ve beklenen şekilde gelmiştir bu bakımdan istikrarı da takdir etmek lazım, itiraza mahal vermeyecek şekilde sorular hazırlanmıştır. Son sınavlarda sorulan soruları alt alta topladığımızda ortodonti açısından DUS’ta artık netleşen bir çizgi olduğunu söyleyebilirim. Gönül isterdi ki vaka soruları ya da sentez sorularına az da olsa yer verilsin ama herhalde onlara da sıra tekrar gelecektir. Özellikle klinik branşlarda pratik ağırlıklı eğitim gören diş hekimlerine yapılan bir sınavda ölçücülüğü ve seçiciliği bu şekilde daha iyi yerine getirebilir.

Bundan sonraki dönemlerde sınava girecek adaylara da bu sınav sorularının pekiştirme açısından yol göstereceğine inanıyorum.

Uzm.Dr. Aybike ŞAHLANAN

 

REFERANSLAR


Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.

Biyokimya / Tıbbi Biyoloji ve Genetik branşlarından toplamda 10 sorunun tamamına net referanslar vermek bizi mutlu etti. Soruların tamamını gerek derslerimizde gerekse soru kampımızda vurguladığımız yerlerdi. Bu soruların benzerlerini hatta birebir aynılarını derslerde çözmek ve deneme sınavlarında sormuş olmak bizi oldukça motive etti. Detay sorulardan biri olan uniparental dizomi sorusu derslerimizde mutlaka birgün DUS sorusu olacak dediğimiz konulardan biriydi.

Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

REFERANSLAR


Bilinmezliklerle geçen bu sınav periyodunda, hep birlikte gerek özel hayatımızda gerek akademik hayatımızda zaman zaman zorlanarak, ancak gayretle çalıştık. Kısa zamanda yarattığımız ekip ruhu ve başarılı organizasyon sayesinde hedeflediğimiz sınavı da nihayet son derece olumlu bir şekilde bitirdik.

Sınav sorularına baktığımızda klinik branşlar açısından zorlayıcı olmadığını düşünüyorum. Muhtemelen koronavirüs sebebiyle yaşanan gecikmelerin, itiraz süreçleriyle daha da uzamaması adına sorular açık ve net olmuşlar, çok fazla çelişkiye mahal vermeyecek şekilde hazırlanmışlardır. Genel olarak kolay ve orta zorlukta sorulardan oluştuğu görülmektedir.

Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi açısından soru dağılımları incelendiğinde geçmiş sınavlarda olduğu gibi 10 sorunun 6’sı cerrahi, kalan 4 soru ise ‘Ağız Hastalıkları ve Patoloji’ üzerinden gelmiştir. Söz konusu 6 soru kolay ve orta zorluktadır.

Kaynaklarımızda, çıkan 9 soru için de açık bir şekilde referans bulunması çabalarımızın karşılığını alabilmek ve kursiyerlerimize faydalı olabilmek açısından son derece olumludur. Geçmiş sınavları göz önüne aldığımızda branşımız ile ilgili soru dengesinin henüz ÖSYM tarafından net bir çizgiye oturtulamadığını görüyoruz. Üzerinde ısrarla birkaç sınav durulan konular bir sonraki sınavda hiç çıkmayabiliyor. Bununla birlikte bu sınavda soruların geldiği noktaların öngörülebilir yerler olduğunu da belirtmekte fayda var. Haklarını yemeyelim.

DUSTIME Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Editörü

Soru 21 - INFODUS Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Sayfa: 198

Soru 22 - INFODUS Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Sayfa: 122-23

Soru 23 - INFODUS Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Sayfa: 58-59

Soru 25 - INFODUS Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Sayfa: 44

Soru 26 - INFODUS Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Sayfa: 21

Soru 27 - INFODUS Restoratif Diş Tedavisi | Sayfa: 73-74

Soru 28 - INFODUS Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Sayfa: 25

Soru 29 - INFODUS Patoloji | Sayfa: 21

Soru 30 - INFODUS Ağız Diş ve Çene Cerrahisi| Sayfa: 86

Sevgili arkadaşlarım, meslektaşlarım;

Bu pandemi döneminin stresi ile uzun bekleme sürenizin sona ermesine özellikle çok sevinmekle birlikte umarım herkes çalışmalarının ve bekleyişlerinin güzel sonuçlarını almasını dilemekteyim.

Genel olarak sınav değerlendirildiğinde zor bir sınav olmadığı bilgileri süzen öğrencilerin sınavda soruları rahatlıkla cevaplayabileceği görülmektedir.

Endodonti açısından sorular zor olmamakla birlikte 2 soruda detay bilgi sorulmuştur.

Endodonti açısından irrigasyon trend konulardan biriyken sınavda da sodyum hipoklorit iki defa farklı açılardan sorulmuştur. Derslerde de sıkça üstünde durduğumuz gibi antibiyotikler konusunda da 1 adet soru sorulmuştur. İtiraz getirecek sorulardan kaçınılmış ve sınavın ilk yıllarında olduğu gibi daha çok bilgiye dayalı sorular planlanmıştır. Beklenen vaka soruları bu sınavda hiç kullanılmamış ve bu şekilde ölçücülüğü düşük bir sınav olmuştur.

Bu sınav incelemesinin daha sonra sınava girecek öğrencilere yol göstermesini temenni ederim.

Dustime Endodonti Editörü

REFERANSLAR

Soru 61 - INFODUS Endodonti | Sayfa: 163

Soru 62 - INFODUS Endodonti | Sayfa: 32-33

Soru 63 - INFODUS Endodonti | Sayfa: 77

Soru 64 - INFODUS Endodonti | Sayfa: 126

Soru 66 - INFODUS Endodonti | Sayfa: 60

Soru 69 - INFODUS Endodonti | Sayfa: 109

Soru 70 - INFODUS Endodonti | Sayfa: 128

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön