Blog geri dön

2021 DUS DEĞERLENDİRMELERİ VE REFERANSLARI

Değerli Arkadaşlar,

Bu zorlu süreci geride bıraktığınız için hepinizi tebrik ediyorum. Umarım her şey arzu ettiğiniz gibi olur.

2020 DUS’ unda gösterdiğimiz başarıyı bu sınavda da devam ettirdiğimizi sizlere bildirmek istiyorum. Infodus Protetik Diş Tedavisi kitabı branşında sorulan 10 soruya net bir şekilde referans olmakla birlikte Restoratif Diş Tedavisi branşından da 1 soruya net referans olmuştur. Ders sırasında soru çıkma potansiyeli olan yerleri belirterek önemli olarak nitelendirdiğimiz kısımları da sorular arasında görmek bizi ayrıca mutlu etmiştir.

 

Sorulara genel olarak göz atacak olursak; 2020 DUS’ a göre biraz daha zorlayıcı diyebiliriz. 2 soru zor, 2 soru orta ve 6 soru kolay olarak sınıflandırılabilir. Zor sorulardan bir tanesi de 2019 DUS’ ta sorulmuş vaka sorusuna çok benzer tarzdaydı. Hatta ders sırasında 2019 sınavında redüksiyonlu disk deplasmanından vaka sorusu geldiği için önümüzdeki sınavlarda redüksiyonsuz disk deplasmanından bu tarz bir vaka sorusu beklediğimi ve dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştim. 2020 sınavında olduğu gibi bu sınavda da 1. Molar diş ile ilgili bir diş anatomisi sorusu geldi. 1. Molar dişten soru gelme ihtimalinin her sınavda olduğunu söylemiştim ve bu sınavda bu sefer daimî alt birinci molar dişten basit bir morfoloji sorusu ile karşılaştık. Laminate veneerlerden ve implant üstü protezlerde oluşan stresler ile ilgili olarak artık her sınavda soru gelmeye başladı bu konuda da dikkatli olalım.

 

Şahsım ve DUSTIME ailesi olarak bu zorlu hazırlık dönemini sizlerden gelecek sevindirici haberler ile noktalayıp bu serüveni bizlerle yaşamak isteyen yeni yol arkadaşları ile bu zorlu fakat bir o kadar da heyecanlı yolculuğa çıkmak için can atıyoruz.

 

Her şey gönlünüzce olsun… Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

REFERANSLARDİĞE BRANŞ REFERANSLARI

REFERANSLAR


Kıymetli Diş Hekimi arkadaşlarımız,

Pandemi döneminden dolayı çalışma süresinin artışı nedeni ile fırsat, belirsizlik nedeni ile bir nevi kriz olan zorlu DUS dönemini geride bıraktık. DUSTİME Farmakoloji eğitmenleri olarak sizlere kısa bir bilgilendirme ve referans çalışması yapmak istedik;

DUSTİME olarak, primer odak noktamızın öğrenci odaklı ve kayıpsız soru yakalamak olduğunu perçinledik. Gerek derslerde gerek DUS kampında Farmakolojideki 4 sorudan 4 ünü bire bir yakaladığımızı; soru sayısı arttıkça soru yakalamanın daha kolay, soru sayısı azaldıkça ise tahminlerin daha da zorlaştığını bildiğimizden dolayı referanslarımızı gururla belirtmek isteriz.

Gelen sorulardan birisi, genel farmakolojide hem derslerde hem de kampımızda sıklıkla değindiğimiz “parsiyel agonizma” konusu idi.

Bir diğer soru, kesin beklediğimiz mikrozomal enzim indüksiyonu sorusu idi. Derslerimizi dinlemiş olanlar için çok kolay sayılabilecek bir soru idi.

Antibiyotik sorusu da zor olarak nitelendirilebilecek bir soru idi. Ancak diğer sorularda olduğu gibi hem derste hem kampta hem de kampımızda “oldukça geniş spekturumlu” olarak kinolon grubundan bahsetmiştik.

Son olarak; emetik ilaçlardan bahsederken, apomorfinin, santral etkili emetik olduğundan, antiemetik özelliği olmadığından ısrarla bahsetmiştik.

Bunlarla da kalmayıp; Temel bilimlerden bir soruya (kürar grubu) ve klinik bilimlerden bir soruya (flumazenil) derslerde ve İNFODUS Farmakoloji kitabımızda net referans sunduk. Farmakolojiden 4 sorunun tamamı, net ve açık olarak defalarca kez refere edilmektedir. Farmakolojiden, hatalı ve tartışmalı olabilecek nitelikte soru yoktur.

Çıkmış olduğunuz zorlu yolun sonunda, hepinizin gönlünüzce hedeflere varmanızı dileriz.

DUSTİME Farmakoloji Eğitmeni

Dr. Öğr. Üyesi Burak Önal

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI


Değerli diş hekimlerimiz, öncelikle geride bıraktığımız 2021 DUS sınavının sonucu ne olursa olsun sizleri pandemi günlerinde türlü kısıtlamalara göğüs gerip mücadeleniz ve emeğiniz için kutlarız. DUSTIME ailesi olarak en büyük temennimiz ve gayemiz sınav sonucunuzun sizleri istediğiniz hedefe ulaştırmasıdır. Restoratif Diş Tedavisi açısından bakıldığında bu sınavda hatalı veya tartışmalı bir soru bulunmamaktaydı ve soruların zorluk derecelerini orta olarak nitelendirebiliriz. Çalışanın yapabileceği ve dikkat gerektiren sorular soruldu. Bu sınavda sorulan sorular önceki sınavlarda soru gelen konular ile benzer noktalardandı. 1 soru hariç bütün sorular kitapta geçen derste bahsettiğimiz, sorulma ihtimali yüksek dediğimiz kısımlardan sorulmuştur. Anterior estetik restorasyonlar ile ilgili soru kitapta yer almasa da şıklarda yer alan “Spee eğrisinin” alt kanin ve alt arka dişlerin bukkal tüberküllerinden geçen eğrisi olduğunu bilen arkadaşların bu soruyu rahatlıkla yapabildiğini düşünüyorum. Bu tanım da infoDUS protetik diş tedavisi kitabında yer almaktadır. Kitap ayrıca endodontide sorulan 1 post sorusuna, pedodontide sorulan 1 amelogenesis imperfekta sorusuna ve 1 fissür örtücü sorusuna referans olmuştur.

 

Derste diş sert dokularının kesin soru gelecek bir konu olduğunu, mine ve dentini çok sorduklarını sıranın sementte olduğunu söylemiştim, sordular. Dentin tiplerinin çok önemli olduğunu söylemiştim, sordular. Çürük mikrobiyolojisi çok önemli, çürüğü sormayı çok seviyorlar demiştik, sordular. Adezyonun üzerinde çok durduk, sordular. Çürük tabakalarının sorulacak bir konu olduğunu söyledim, sordular. Tükürük içeriği çok sorulan bir konu demiştik, sordular. Amalgamasyon fazları ve korozyondan çok bahsettik, sordular. 10-MDP’yi son denemede biz sormuştuk, aynı soruyu sordular. Polimerizasyon ve cihazlar konusunu ayrıca işledik, en muhtemel konulardan olduğunu söyledim, sordular.

 

Şahsım ve DUSTIME ailesi olarak bu zorlu hazırlık dönemini sizlerden gelecek sevindirici haberler ile noktalayıp bu serüveni bizlerle yaşamak isteyen yeni yol arkadaşları ile bu zorlu fakat bir o kadar da heyecanlı yolculuğa çıkmak için sabırsızlıkla bekliyoruz.

Her şey gönlünüzce olsun.

Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

 

DUSTİME RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ EDİTÖRÜ

REFERANSLARDİĞER BRANŞ REFERANSLARI
Merhaba sevgili arkadaşlar,

Uzun bir sınav süreci daha geride kaldı. Hepinizin gönlünüzce bir sonuç almanız dileğiyle fizyoloji sorularını değerlendirelim.

Öncelikle, bu sınavda fizyoloji soruları beklenenin üstünde biraz zor bir sınavdır. Fizyoloji sorularından tartışmalı veya hatalı soru yoktu.

Fizyolojinin 6 sorunun 6’sına da DUSTİME İNFOTUS FİZYOLOJİ ve İNFODUS FİZYOLOJİ SORU BANKASI kitaplarımız ayrı ayrı net bir şekilde referans olmuştur. Hatta soru kitabımızda metni aynı olan sorular bile mevcuttur.

Ana başlıklar altında değerlendirildiğinde soruların konu dağılımı dengeliydi.

DUSTİME eğitimlerimizde ve kaynaklarımızda özellikle vurguladığımız yerlerden soruların gelmesi oldukça sevindiricidir. Ektraselüler sıvı ölçümü için kullanılan inülin sorusu biraz ekstra bir soruydu.

Temel bilimlerin diğer branşlarındaki 4 soruya da DUSTİME İNFOTUS FİZYOLOJİ kitabı net referans olmaktadır. Böylece kitabımız, temel bilimlerin 40 sorusunun 10’una (%25) direkt referans olabilmektedir.

Sınava hazırlanacak arkadaşlarımız, doğru ve tek kaynak olarak fazlasıyla yeterli olan İNFODUS FİZYOLOJİ ve onun paralelinde hazırlanmış soru kitabımızdaki vurgulanmış yerleri dikkatle çalışarak puanlarını yükseltebilirler.

Hepinize güzel bir gelecek dilerim.

DUSTİME FİZYOLOJİ EDİTÖRÜ

 

REFERANSLARDİĞER BRANŞ REFERANSLARISınav orta-zor bir sınavdı. Histoloji ve Embriyoloji branşından toplamda 4 soru soruldu. Soruların konulara göre dağılımı şu şekildeydi;

Doku:1

Kas:1

Diş Embriyolojisi: 1

Genel Embriyoloji: 1

REFERANSLAR
2021 Ekim DUS sınavı, Anatomi soruları açısından son yıllardaki diğer sınavlarla karşılaştırdığımızda alışılmışın dışında bir sınav olmuştur. Bu sınav gerek soru dağlımı gerekse de soruların zorluk derecesi açısından daha önceki sınavlardan farklıdır.

 

Her sınavda ağırlıklı olarak soru gelen sinir sistemi konularından bu sınavda iki soru çıkmıştır. Baş boyun kaslarından gelen soru sınavın en zor Anatomi sorularından biri olarak değerlendirilebilir. Bu soruda çiğneme kaslarının fonksiyonu oldukça detaylı bir şekilde sorulmuştur. Çok zor soru grubunda değerlendirdiğimiz soru ise üst ekstremite kasları ile ilgili sorudur. Her ne kadar standart bir Anatomi sorusu olsa da böyle bir soruyu cevaplayabilmek için, DUS’a hazırlanan bir adayın oldukça ayrıntılı bir hazırlık yapması gereklidir. Sorgulanan bilgi İnfoDus Anatomi kitabında mevcuttur.

 

Sindirim sisteminden gelen tek soru tükürük bezleri ile ilgilidir ve nisbeten kolay bir soru olarak değerlendirebilir. Sınavın en kolay sorusu ise temel anatomi bilgisinin sorgulandığı düzlemler sorusudur. Solunum ve dolaşım sistemleri ile ilgili bu sınavda soru çıkmamıştır.

İnfoDus Anatomi kitabı, çiğneme kasları sorusu hariç tüm soruların cevaplarını içermektedir. Ayrıca diğer dalların soruları içindeki iki sorunun cevabı da kitabımızda bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi dersleri takip eden ve İnfoDus Anatomi’den sınava hazırlanan bir adayın gelecek soruların önemli bir bölümünü hatta fazlasını yapabileceğini söyleyebiliriz.

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARISevgili meslektaşlarım,

Yorucu bir sınav maratonunu geride bıraktık. Pandemi koşullarında gerçekleşen bu sınav için emek vermiş her meslektaşım çalışmalarının karşılığını umarım layıkıyla alır.

Ağız, diş ve çene radyolojisi dalına ait sorular dağılım açısından dengeli olup soruların çoğunluğu kolay olarak nitelendirilebilir. Soruların çoğunluğu temel ağız, diş ve çene radyolojisi bilgilerine dayalı olarak kurgulanmış, birkaç soruda detaya inilerek seçicilik sağlanmaya çalışılmıştır. Sınavda yorumlamaya dayalı vaka sorularına yer verilmemiştir. Bu açıdan vaka yorumlamadan çok temel bilgilere yönelik hazırlanmış bir sınav demek mümkündür. Ağız, diş ve çene radyolojisi dalına ait sorularda hatalı veya tartışmalı bir soru bulunmamaktadır.

INFODUS Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi konu kitabının, kendi alanındaki soruların tamamının cevabını barındıran bir kaynak olması ve meslektaşlarıma fayda sağladığını bilmek sevindiricidir.

Bundan sonraki süreç için herkese sağlıklı, başarılı ve aydınlık günler dilerim.

Uzm. Dt. Özge DÖNMEZ TARAKÇI

REFERANSLARDİĞER BRANŞ REFERANSLARI


Değerli diş hekimlerimiz, öncelikle geride bıraktığımız 2021 DUS sınavının sonucu ne olursa olsun sizleri pandemi günlerinde türlü kısıtlamalara göğüs gerip mücadeleniz ve emeğiniz için kutlarız. DUSTIME ailesi olarak en büyük temennimiz ve gayemiz sınav sonucunuzun sizleri istediğiniz hedefe ulaştırmasıdır. Mikrobiyoloji açısından bakıldığında bu sınavda hatalı veya tartışmalı bir soru bulunmamaktaydı ve soruların zorluk derecelerini orta olarak nitelendirebiliriz. Gerçekten de çalışanın yapabileceği tarzda kaliteli sorular sorulmuştu. Dikkat çekici olan nokta altı sorunun üç tanesi temel mikrobiyolojiden soruldu, diğer sorularımız ise bir viroloji, bir immünoloji ve bir mikoloji sorusu şeklinde gerçekleşmiştir.

DUSTİME MİKROBİYOLOJİ EDİTÖRÜ

REFERANSLARDİĞER BRANŞ REFERANSLARIREFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARIREFERANSLAR

REFERANSLAR

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.

Sınav biyokimya ve genetik açısından zorluk seviyesi orta sayılabilecek bir sınavdı. Ancak 6 adet biyokimya ile 4 adet tıbbi biyoloji ve genetik sorularının tamamına referans vermek bizi mutlu etti. Bir soruda histoloji kitabımızdan yardım aldık. Bu soruların benzerlerini hatta birebir aynılarını derslerimizde çözmek ve deneme sınavlarında sormuş olmak bizi oldukça motive etti.

Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

REFERANSLAR

Genel olarak kolay ve orta zorluktaki endodonti sorularından oluşan 2021 Dus’unda endodonti sorularının eleyiciliği düşük olacaktır. Endodontinin en temel konularından olan rejenerasyon, kök kanal medikamenleri, kök kanal dolumu, vital pulpa tedavileri gibi konulardan bu sınavda beklenenin aksine hiç soru gelmemiştir. Soruların spesifik bilgi sorgulamayan genel sorular olması çoğunluğun soruları kolayca yapmasına, çalışan öğrencinin sivrilememesine sebep olacaktır. Yalnızca bir kere dersimize katılan ve ardından kamp ile tekrar yapan öğrencinin kolayca 9’da 9 yapması mümkündür. 61. sorunun iptali gerçekleşirse endodonti 9 soru üzerinden değerlendirilecektir.

REFERANSLAR

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön