Yazılar geri dön

2022 DUS DEĞERLENDİRMELERİ VE REFERANSLARI

2022 Ekim DUS sınavı, geçen yıl yapılan sınav ile karşılaştırdığımızda daha kolay soruların sorulduğu bir sınav olmuştur. Ancak Anatomi soruları açısından son yıllardaki diğer sınavlardan soru dağılımı açısından farklılık söz konusudur. Hemen her sınav çıkan ve genellikle baş – boyun anatomisi dışındaki konulardan gelen zor ya da çok zor bir soru bu sınavda sorulmamıştır. Genel olarak sınav sorularının çoğunun zorluk açısından orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Her sınavda ağırlıklı olarak soru gelen sinir sistemi konularından bu sınavda soru çıkmamıştır. Bunun yerine 3 dolaşım, 3 sindirim sistemi sorusu bulunmaktadır. Dolaşım sorularından ikisi arter, biri de lenfatik sistem sorusudur. Arter sorusunun bir benzeri geçen yıl yaptığımız ikinci denemede sorulmuştur. Lenfatik sistem sorusu son dönemlerde yapılan DUS sınavlarından birinde benzer şekilde sorulmuştur.

Sindirim sisteminden geçen yıl tek soru varken bu yıl 3 soru çıkmıştır. Bunlardan yumuşak damak kasları sorusunun bir benzeri son birkaç yıl içinde yapılan sınavlardan birinde çıkmıştır.

İnfoDus Anatomi kitabı tüm soruların cevaplarını içermektedir. Ayrıca derslerde çoğu sorunun cevabı vurgulanmaktadır. Her zaman olduğu gibi dersleri takip eden, eski sorulara çalışan ve İnfoDus Anatomi’den sınava hazırlanan bir adayın gelecek soruların önemli bir bölümünü yapabileceğini söyleyebiliriz.

REFERANSLARÖncelikle hepimize geçmiş olsun. Umuyorum ki çok güzel bir sınav geçirmişsinizdir ve mutlu olacağınız bölümler kazanırsınız.

Histoloji ve Embriyoloji branşından sorularla ilgili ayrıntılı yorumlarım ve Infodus’tan bu sorulara verdiğimiz kaynaklara geçmeden önce, soru dağılımını belirtmek istiyorum.

Doku (Epitel): 1
Endokrin: 1
Sindirim: 1
İmmün: 1 şeklinde olduğu görülmektedir.

Çıkan 4 sorunun; 1 tanesinin kolay, 2 tanesinin orta zorlukta, 1 tanesinin zor olduğunu düşünüyorum

REFERANSLAR

REFERANSLAR
Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.
Sınav biyokimya açısından zorluk seviyesi kolay sayılabilecek bir sınavdı. Tıbbi Biyoloji ve Genetik açısından ise orta-zor zorlukta bir sınavdı. Ancak 6 biyokimya sorusunun tamamına ve 4 genetik sorusunun 3’üne yani toplamda 10 sorunun 9’una referans vermek bizi mutlu etti. Biyokimya branşından gelen bir soruda Pedodonti kitabımızdan yardım aldık. Bu soruların benzerlerini hatta birebir aynılarını derslerde çözmek ve deneme sınavlarında sormuş olmak bizi oldukça motive etti.
Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

REFERANSLAR


Değerli öğrencilerimiz ve DUS sınavı için ter akıtan tüm kıymetli diş hekimlerimizi öncelikle bu yorucu süreci atlattıkları için tebrik ediyorum.
Elbette bu sınav hem hazırlanan diş hekimlerimiz hem onlara zorlu süreçte destek veren tüm sevenleri için oldukça zorlu bir süreçti. Mikrobiyoloji açısından değerlendirdiğimizde ne mutlu ki, başarılı bir sınav süreci atlattığımızı düşünüyorum. Bu sınav DUS mikrobiyoloji sorularının olması gerektiği gibi orta zorlukta olduğu ve sıkça vurguladığımız yerlerden gelen sorularla karşılaştık. Kaynaklarımızla mikrobiyolojiden 6 soru diğer branşlardan 4 soruya net referanslar vererek kıymetli kursiyerlerimize bu sınavda destek olmaya çalıştık.
Sınava birlikte hazırlandığımız tüm arkadaşlarımızın karşılaştıkları soruların rahatça üstesinden geldiklerine inancım tamdır ve onları hayalini kurdukları bölümleri kazandıkları haberleriyle karşılamanın ümidi ve heyecanı içerisindeyiz. Sonuçtan bağımsız olarak sizler sonuna kadar sebat ederek, çaba göstererek zaten bu sınavın kazananısınız. Şimdiden başarılarınız ve emeklerinizden dolayı tebrik ederim.

REFERANSLARDİĞER BRANŞ REFERANSLARIREFERANSLAR
DİĞER BRANŞLAR
2022 Ekim DUS sınavı, İnfodus Farmakoloji kitabı ve DUSTİME aktif, online ve offline derslerinin yol gösterici nitelikte olduğu bir sınav olarak değerlendirilebilir. 4 sorunun 4 tanesi de net olarak İnfodus farmakoloji ve diğer İnfodus serilerinde mevcut idi. Ayrıca İnfodus farmakoloji, diğer dersler içerisinde yöneltilen farmakoloji sorularını da değerlendirirsek toplam 10 soruyu net olarak yanıtladı.
Gerek DUS kampında gerekse derslerimizde çok sayıda soruya net referans vermemiz, bizlere güvenen Diş Hekimi arkadaşlarımız için ve bizler için yüz güldürücü olmuştur. Tirozin Kinaz reseptörleri özelinde tüm reseptörler ve ligandları, Antiasit ilaçların zaten asidik bir organ olan midenin asiditesini düşürüp pH değerini yükselttiği, antibiyotiklerin yapısal özelliklerinin önemli olduğu ve özellikle Glikopeptitler olan Vankomisin ve Teikoplanin’in sadece Gram(+) enfeksiyonlarda kullanıldığı ayrıca ACE İnhibitörlerinin Bradikinin’in inaktif molekülüne dönüşümünü engelleyerek öksürüğe yol açtığı ve bu yan etki sebebiyle ilaç değiştirilerek ARB’lere geçildiği özellikle derslerimizde ve kampımızda üstünde durduğumuz konulardandı. Bununla birlikte Beta1 Reseptörlerin özellikle kalpte bulunduğu ve Pozitif İnotrop, Kronotrop ve Dromotrop özellik gösterdiği, D Vitamini türevi ilaçların kalsiyum metabolizmasını düzenlediği, Histaminin Tip1 hipersensitiviteye neden olduğu ve aynı asetilkolin gibi vazodilatasyon ve bronkokonstrüksiyon yaptığı ayrıca Tetrasiklinlerin en geniş spektrumlu antibiyotik grubu olduğu kemiğe ve dişe iyi geçtiği ancak 8 yaş altında gelişim döneminde kontrendike olduğu yine derslerimizde ve kampımızda üstünde durduğumuz ve diğer derslerimizden karşımıza çıkan sorulardı.
Ekim DUS Farmakoloji soruları, genel olarak orta zorlukta olarak görülmektedir. Derslerimizde özellikle söylediğimiz ve beklediğimiz gibi, sorular Genel Farmakoloji, Kemoterapötikler ve Kardiyovasküler Sistem konularından yine karşımıza çıktı. Gastrointestinal Sistem sorusu ise yine rahatlıkla yapılmaya aday ve derslerimizde üstünde durduğumuz bir konu idi. Bunlar göz önüne alındığında DUSTİME Farmakoloji Ekibi olarak bizi mutlu eden ve beklentilerimizi karşılayan bir sınav olduğunu rahatlıkla söylüyor ve tekrar sınava giren tüm hekim arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.

Soruların konulara göre dağılımı;
Genel Farmakoloji: 1
Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi; 0
Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi; 0
Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi; 1
Otakoid / NSAİD; 0
Gastointestinal Sistem Farmakolojisi; 1
Hematopoietik Sistem Farmakolojisi; 0
İmmün Sistem Farmakolojisi; 0
Endokrin Sistem Farmakolojisi; 0
Kemoterapötikler; 1
Toksikoloji: 0

DUSTİME Farmakoloji Eğitmenleri
Dr. Öğr. Üyesi Burak Önal
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Can Türk
Dr. Melik Yiğit Bayındır

REFERANSLAR


DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

Değerli diş hekimlerimiz, öncelikle geride bıraktığımız 2022 DUS sınavının sonucu ne olursa olsun üstün çaba ve gayretiniz için sizleri kutlarız. DUSTIME ailesi olarak en büyük temennimiz ve gayemiz sınav sonucunuzun sizleri istediğiniz hedefe ulaştırmasıdır. Restoratif Diş Tedavisi açısından bakıldığında bu sınavda hatalı veya tartışmalı bir soru bulunmamaktaydı ve soruların zorluk derecelerini orta olarak nitelendirebiliriz.

Çalışanın ve soruları heyecan yapmadan dikkat ederek okuyanların rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluşan bir sınavdı. Sorular önceki sınavlarda soru gelen konular ile birebir aynı idi. Bütün sorular derslerde bahsettiğimiz ve kampta üzerinde durduğumuz yerlerden geldi. Derslerde ve kampta sorulma ihtimali yüksek dediğimiz bölümlerden sorular soruldu. Soruların tamamının cevabı infoDUS Restoratif Diş Tedavisi kitabında yer almaktadır. Kitabımız Restoratif Diş Tedavisi branşında sorulan 10 soruya referans verdi. Ayrıca Pedodonti branşında sorulan MTA sorusuna da referans verdi. Kompozit rezinler ile ilgili TEGDMA sorusunun aynısını 16. Deneme sınavında biz sormuştuk. Sınavda çıkan sorular ile aynı konulardan ve benzer sorular deneme sınavlarımızda soruldu.

Derslerde ve kampta, maddeler bilgisinden bir soru sorulacağını söylemiştim, kompomer sorusu soruldu. Kompozit rezinlerden mutlaka soru sorulacağını söylemiştim 2 tane soruldu. Renk, renklenme ve beyazlatma tedavileri ile ilgili restoratif diş hekimliğinde estetik uygulamalar kapsamında soru sorulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemiştim 3 tane soruldu. Koruyucu diş hekimliği uygulamalarının çok önemli olduğunu vurguladık, soruldu. Tükürüğün çok sorulan bir konu olduğunu söylemiştik, yine soruldu. Amalgamasyon fazlarını ayrıntılı konuştuk, soruldu. Servikal lezyonlarda özellikle erozyonun üzerinde çok durmuştuk, soruldu.

Şahsım ve DUSTIME ailesi olarak bu zorlu hazırlık dönemini sizlerden gelecek sevindirici haberler ile noktalayıp bu serüveni bizlerle yaşamak isteyen yeni yol arkadaşları ile bu zorlu fakat bir o kadar da heyecanlı yolculuğa çıkmak için sabırsızlıkla bekliyoruz.

Her şey gönlünüzce olsun.
Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

REFERANSLAR


 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial) 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)
 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial) 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)
 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)
 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial) 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial) 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)


Değerli Arkadaşlar,

Öncelikle bu zorlu süreci atlattığınız için geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur.
Protetik Diş Tedavisi soruları çoğunlukla orta olarak gruplandırılabilir. Soruların büyük bir kısmının derslerde ve kamp sırasında üzerinde durduğum yerlerden gelmesinin beni fazlasıyla memnun ettiğini bilmenizi isterim.

2020 ve 2021 sınavlarına göre bu sınavda sorular biraz daha dikkat ölçen ve bilginin yorumlanmasını isteyen tarzda sorulardı. Ayrıca sorulan 10 sorudan 4 tanesi klinik vaka sorusuydu. Diş morfolojisinden yine basit ancak görseli olmadığı için zorlayıcı bir soru geldi. Klinik bilimler 12.soruyu ise hem derste hem de DUS kampında çözmüştük. Buradan bir klinik soru gelmediğini ve gelirse de gayet güzel bir soru olacağını söylemiştim. Kampta çözdüğüm vaka sorusunun aynısını sınavda görmek hem beni mutlu etti hem de sizi mutlu ettiğini düşünüyorum.

Lamina restorasyonlar ve implant üstü protezlerden son sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da soru görmeyi bekliyordum beklediğim gibi oldu ancak bunlar çok zorlayıcı ve ayrıntılı sorular değildi.

Alan dışı referans olarak da hem Restoratif Diş Tedavisi hem de Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinden de birer soruya referans vermek de mutluluk vericiydi.

Şahsım ve DUSTIME ailesi olarak bu zorlu hazırlık dönemini sizlerden gelecek sevindirici haberler ile noktalayıp bu serüveni bizlerle yaşamak isteyen yeni yol arkadaşları ile bu zorlu fakat bir o kadar da heyecanlı yolculuğa çıkmak için can atıyoruz.

Her şey gönlünüzce olsun… Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

REFERANSLAR
 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)


DİĞER BRANŞ REFERANSLARI
Sevgili meslektaşlarım,
Yorucu bir sınav maratonunu geride bıraktık. Pandemi koşullarında gerçekleşen bu sınav için emek vermiş her meslektaşım çalışmalarının karşılığını umarım layıkıyla alır.
Ağız, diş ve çene radyolojisi dalına ait soru dengesi açısından zor sayılabilecek soruların dağılımının fazla olduğu söylenebilir. Soruların çoğunluğu temel ağız, diş ve çene radyolojisi bilgilerine dayalı olarak kurgulanmış, birkaç soruda detaya inilerek seçicilik sağlanmaya çalışılmıştır. Bu sınavda yorumlamaya dayalı vaka sorularına yer verilmiştir. Vaka yorumlama ve temel bilgilere yönelik dengeli hazırlanmış, zorluk derecesi olan bir sınav demek mümkündür. Ağız, diş ve çene radyolojisi dalına ait sorularda hatalı veya tartışmalı bir soru bulunmamaktadır.
INFODUS Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi konu kitabının, kendi alanındaki soruların tamamının cevabını barındıran bir kaynak olması ve meslektaşlarıma fayda sağladığını bilmek sevindiricidir.
Bundan sonraki süreç için herkese sağlıklı, başarılı ve aydınlık günler dilerim.

Uzm. Dt. Özge DÖNMEZ TARAKÇI

REFERANSLAR


DİĞER BRANŞ REFERANSLARI


REFERANSLARDİĞER BRANŞ REFERANSLARI2022 DUS Sınavı’nı genel olarak değerlendirecek olursak sınav 8 teorik adet bilgi sorusu içermekte olup, 1 adet vaka sorusu ve 1 adet yorum sorusu içermekteydi. Bu sınavı genel hatlarıyla ortodonti alanı bakımında orta zorlukta bir sınav olarak değerlendirmekteyim. Benim görüşüm; ortodonti dersimi en az bir kere dinlemiş ve InfoDUS Ortodonti kitabı üzerinden tekrar etmiş bir öğrencinin soruların büyük çoğunluğuna doğru cevap verebilmiş olmalıdır.

REFERANSLAR


 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)


Klinik bilimler soru dağılımının genel olarak orta-kolay seviyesinde olduğu 2022 Sonbahar DUS’u için endodontide de dağılım benzer görülmektedir. Soruların konulara göre dağılımı;

Pulpa hastalıkları-Yansıyan ağrı
Pulpa yapısı- Geriatrik endodonti
Pulpa yapısı- hücreler
Devital bleaching
Mekanik preparasyon-Alet
İrigasyon
Lazer
Teşhis-Radyografik görüntüleme
Medikament-CaOH2
Dolum-İnternal rezorpsiyon

Tüm sorulara Infodus Endodonti kitabımız, ders ve kamp videolarımız, ek notlarımız ile birebir referans verdiğimiz bir sınav oldu. Soru dağılımlarının orta-kolay bandında yoğunlaşması sınavın ve soruların eleyiciliğini sınırlamakta, sınava ayrıntılı çalışan öğrenci ile yüzeyel çalışan öğrenciyi ayırmamaktadır. Bu sınavda da benzer tablo ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla 80-95 net arası yığılmaların görülebileceği bir sınav olduğunu öngörmekteyiz.

REFERANSLAR


 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)
 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)


 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial) 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial) 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial) 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial) 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial) 

View this post on Instagram

 

A post shared by DUSTIME (@dustimeofficial)


REFERANSLARBu gönderiyi paylaş

Yazılar geri dön